Arkivering av föreningars gamla handlingar utföres, för uppbevaring i vårt brandsäkra arkiv.
                                    
Donationer mottages.
                                    
För intresserade medlemmar kan till arkivet utkvitteras en nyckel av någon styrelsemedlem till priset 17,00 euro.