Styrelsen 2023

Postadress:            Nykarlebynejdens Släkt- och Bygdeforskare r.f., Seminarieg. 16, 66900 Nykarleby


Ordförande            Stig Haglund, Seminariegatan 16, 66900 Nykarleby, 050-3393152
Viceordförande     Håkan Ahlnäs, Skogsgatan 6,        66900 Nykarleby, 044-0211043
Sekreterare           Putte Bäck, Nylandsvägen 1155B, 66900 Nykarleby, 050-3623510
Kassör                   Leif Åman, Juthasvägen 10,          66900 Nykarleby, 050-3724641
Styrelseledamot   Gunnel Elenius , Åkervägen 7 b5   66850 Jeppo,       050-5728251
Styrelseledamot   Sari Nordling, Jussilavägen 515,    66950 Munsala,

050 365 2940
Styrelseledamot   Tanja Björklund. Källmossv. 57,      66930 Kovjoki
,    040-5412168 

 

Vi håller vanligtvis våra månadsmöten första ondagen i varje månad från september till april i Rådhuset, Kyrkogatan 4.

Tidpunkt och ämne annonseras i Österbottens Tidnings och Vasabladets minneslista samt facebook.

På programmet har vi ofta föredrag av någon känd profil, besöker olika evenemang som tangerar släktforskning eller nejdens historia etc. Höst- och vårutflykterna till någon för släktforskare intressant plats har blivit till en tradition i föreningen.